تبلیغات
با من حرف بزن - رمان جادوی عشق ( قسمت سی و یک)

ما همچنان ایستاده ایم

رمان جادوی عشق ( قسمت سی و یک)
نظرات () |


سلام 
این  داستان  رو  با  دقت  بخونید 

یه  روز شیطون  به  یکی از این  ادمای بد  میگه  میای با هم  مسابقه  بذاریم  ببینیم  در  عرض دو هفته  کی میتونه  بیشتر  کار  بد کنه؟؟ طرف  میگه  باااعشه  از حالا  خودت رو بازنده  بدون  شیطون  لبخندی تحویلش میده 
بعد  دو هفته  میان  دوتایی میگن  هر کی چیکار کرده  شیطون  بهش میگه  اول  تو بگو  میگه  رفتم  فلان  جا  دعوا  راه  انداختم  چند  نفر  کشته  شد  رفتم کمک کردم  به  ساختن  بمب اتم برای کشتار جمعی رفتم  چه  کردم  چه  کردم  خب حالا  تو چیکار کردی شیطون میگه  هیچی هفته  اول  نشستم  زیر پای یه  دختر  پسر تا  با هم  دوست  شن  هفته  دوم  کاری کردم  اینا  یواشکی برن خونه  خالی و  بعدش دیگه  دیگه  اون دوست  شیطون  بهش میگه  اوهوک  دیدی من  بردم؟؟؟ من اونهمه  کار بد کردم  شیطون  پوزخندی زد  و گفت  حاصل اون همخوابی حروم  یه  بچه  حرومزاده  شد  عین  خودت  که همه  کارایی که من  نکردم  به جای من میکنه  

عزیزااانم  شیطان  میدونه مهمترین  کار  کار فرهنگیه   فرهنگ  زیر ساخت  هر  نوع تباهی یا  هر نوع  ابادیست   کاش مسئولین  و  بچه  حزب اللهی ها   بیدار میشدند  و حرکت  درستی انجام میدادن  

پی نوشت :روزهای اخر  ماه  رجب  هست  و فردا  اخرین  پنجشنبه   سعی کند  امشب  و فردا  شب  نهایت  بهره رو ببرید  اذکار  این  ماه  رو دست  کم نگیریم  

برا منم  دعا  کنید  

علیرضا وارد  کمد که  شد راهروی کوچکی روبرویش دید وارد راهرو  شد  حفره  کوچکی  در  دیوار  بود  که  علیرضا  با نور موبایل تشخیص داد   یک  لوله  شیب دار  بزرگ است   دل  به  دریا  زد  و  وارد  لوله  شد و  ناگهان  مانند  وقتی که  توی سرسره  نشسته باشد  سر خورد  به  سمت  پایین  یک  سرسره  پیچ در  پیچ و  پرت  شد  میان  یه مشت  کاغذ باطله اسلحش رو محکم  تو  دستش فشار  داد  و سریع  روی دو تا  پاش به  حالت  نیم  خیز ایستاد  کسی نبود   سریع  جلو  رفت  و همه  جا  رو نگاه  کرد  یک  پارکینک  بزرگ  بود  صدای انعکاس صدای پا  را  از پشت  سر شنید  و  چند  صدای  دیگر با سرعت  به  سمت  صدا  دوید  و  وارد  راهروی دیگری شد که  به  یک  در رسیدکه به  ساختمان  دیگری منتهی میشد وارد  ساختمان  بعدی که  شد  دید ابراهام  و ارشام  سوار  ماشینند  و  قصد  خروج از ساختمان  را  دارند  بی معطلی گفت

_ اایییست     بعد  تایر ماشینها را  نشانه  گرفت  در  حالی که انها  راه افتاده بودند  و از پارکینگ  با  طی کاف خارج  شدند   علیرضا  شلیک کرد  و دقیقا  به  لاستیک ماشین  اصابت  کرد  چند  متری رو با  ماشین  پنچر  رفتند و علیرضا  به  دنبال  اونا   بی سیم  رو از کمرش باز کرد و نگاهی به  دور  و برش کرد  حس کرد  پشت همون  ساختمانن 

_ مقداد  سوژه  تو کوچه  پشتی همون  ساختمونه  از  طریق  ساختمان  پشتی در  حال  فرارن  نیروهاتون  رو بیارین  دو  طرف کوچه مستقر کنید

ارشام  و ابراهام  از ماشین  پیاده  شدند  و به  سمت  علیرضا  شلیک کردند   عیلرضا  به  سرعت  خودش رو کنار  کشید  و  بی سیم  از دستش افتاد   اونا  در حال  دویدن  به  سمت  او  شلیک میکردند  علیرضا  هم شلیک میکرد  نمیخواست  کشته  بشن  تو پیچ کوچه  بعدی پیچیندن  و علیرضا خودش رو به  دیوار  رساند  و داخل  کوچه رو نگاه کرد  چند خانوم  در  یکی از خانه ها  ایستاده بودند  علیرضا  فریاد  زد

_ پلیس برید  تو  خطرناکه  زنها هاج و واج  نگاه  میکردند  وقتی دو مرد  غولپیکر رو با  اسلحه  دیدند  جیغ کشیدند  و  پریدند  تو  ارشام  و ابراهام  به  اواسط کوچه  رسیده  بودند  که  علیرضا  پای ابراهام  رو  نشانه  رفت و شلیک کرد  تیر اول  خطا رفت  علیرضا  دقیقتر  نشانه گرفت  ارشام به  سمتش شلیک کرد  تیر از کنار گوشش گذشت  و به  دیوار  نشست  اما  علیرضا  تکان  نخورد  و  شلیک بعدی را  دقیق تر  انجام  داد  و گلوله  با  ساق پای ابراهام  برخورد  کرد  ابراهام  به  زمین  خورد  و علیرضا  فریاد  زد  تسلیم  شین  و الا  هردوتونو میکشم   ابراهام  به  کمک ارشام  بلند  شد  ارشام  دوباره  در  شرایط بدون  تعادل  به  سمت  علیرضا  شلییک  کرد  علیرضا  پشت  درخت   کنار دیوار  پناه  گرفت  

_ گفتم  تسلیم  شین  همه منطقه  محاصره  ماست   صدای آژیر پلیس  همه  جا  پیچیده  بود  ابراهام  اسلحش رو انداخت  ارشام  نگاهش کرد  و  سرش را  به  علامت  منفی تکان  داد   و ابراهام  رو ول  کرد  و شروع  به  دویدن  کرد  علیرضا  از پشت  درخت  بیرون اومد و گفت 

_ ایییست     و  شلیک کرد  تیرش خطا رفت  چون  ارشام  زیگزاگی میدوید  ودر  پیچ  کوچه  گم  شد  علیرضا  نمیتونست  دنبال  او بره  که اگه  میرفت  ابراهام  رو هم  از دست  میداد  زیر لب  گفت

_ پس این  نیروها کجا موندن  با  عصبانیت  به  ابراهام  که  نشسته  بود  دستبند  زد  ابراهام  فریاد  میزد 

_ ااااخ  پااام  لعنت  به  تووو    علیرضا  مشتی به  دهانش کوبید

_ خفه  شووو   بی شرف   بی وجداان  و بازرسی بدنیش کرد    که  ماشین  پلیس پیچید  تو کوچه

                               ****************

رویا  جلوی تلویزیون  نشسته بود  و  مشغول  خوردن  پفک بود  ارش کانال  رو  زد  روی شبکه  دو رویا  با  اعتراض گفت

_ اااارررش ؟؟؟ دارم  فیلم میبنم هاااا  ارش لبخندی زد و گفت

_ میخوام  بیست  و سی ببینم 

_ تا حالا  داشتی بی بی سی میدی که 

_ تموم میشه الان   اینقد  غرغر نکن  ننجووون            مجری زن  تلویزیون  داشت  از عملیات بزرگ   پلیس که منجر  به  دستگیر شدن  تعداد  زیادی از قاچاقچیان  انسان  شده  بود خبر میداد  توضیح  داد این  تیم  با  اغفال  دختران  انها  را  به  خارج از ایران   قاچاق میکردند     رویا  خیره  به  صفحه تلویزیون چشم  دوخته  بود  که  علیرضا  به  عنوان  جلوی چشمش ظاهر  شد  ارش با  ذوق گفت

_ عهه این  همون  دوستت نیست؟؟؟   رویا به  علامت  سکوت  دستش رو  به  طرف  ارش گرفت و ارش به  تلویزیون  چشم دوخت

_ از مدتها  پیش این  گروه  تحت  نظر بودن تا  اینکه  به  یاری خدا  و  با کمک  رشادتهای نیروی پلیس در  یک عملیات  مشترک  با  سربازان گمنام   اما زمان موفق شدیم  این  باند  بزرگ رو متلاشی کنیم  و  تقریبا  همه  مهره های اصلی و میانی  باند  رو  دستگیر کردیم 

اخبار گو اعلام  کرد  در  حین  این  عملیات  تعداد  زیادی اسلحه  و  نوشیدنی های الکلی هم  ضبط شد رویا  به  فکر فرو  رفت یعنی مهرانم  تو این  عملیات  نقش داشته  ؟؟؟ ارش با خنده  گفت

_ پس مهران  برا  همین  گفت  این  چند  روز خیلی کار  دارن  پس چرا  امشب نیومد؟؟   رویا  در  افکار خودش فرو  رفته  بود   ارش صدا  زد

_ هوووووی       رویا  نگاش کرد

_ میگم  مهران  چرا  نیومد  پس

_ نمیدونم  لابد هنوز کارش تموم  نشده       ارش شونه هاش رو بالا  انداخت  و  به ادامه  اخبار  گوش سپرد

            ***************

علیرضا سرش رو  روی پاهای زینب  گذاشته  بود  و روی کاناپه  خونه  زینب  دراز کشیده  بود  و  زینب  موهای نرم  جلوی پیشانیش را  نوازش میداد  و  با  محبت  تو  صورت  او  خیره  شده  بود 

_ الان  چه احساسی داره  ؟؟؟   علیرضا  نفس بلندی کشید  و گفت

_ قبل  از عملیات  فک میکردم  عملیات  که تموم  شه  چه  حالی دارم   اما  الان  حس خاصی ندارم  یعنی خوشحالم هاا  حتی یه  قطره  خون  دیگه  از دماغ  هیچ کدوم از بچه ها نیومد   و همه  جز یکی رو دستگیر کردیم  حالا  باید  از این ابراهام  بازجویی کنیم  ببینیم  برنامشون  برای اون  پروژه  جدیدشون  چیه   ؟

_ میدونی چقد  نگرانت  بودم ؟؟ از وقتی سرهنگ بهت  اجازه  داد بری تا  برگشتی پیش خودم  جونم  بالا  اومد          علیرضا لبخندی زد  و تو چشمای سیاه   زینب  خیره  شداروم  زمزمه  کرد

_ ببخش عزیزم  ..                       زینب با محبت  صورت  علیرضا  رو نوازش میداد 

_ علیرضا  هر روز وابستگیم  و عمق محبتم  بهت  بیشتر  میشه ...فک کنم  ...فک کنم  عاشقت  شدم   علیرضا  خنده  کوتاهی  کرد  و نشست 

_ تو همیشه  از من  عقب  تری هاا  من خیلی وقته  خراب این  چشمای سیاه   شدم  زینب هم لبخند  زد علیرضا  خودش رو به اون  نزدیک  کرد  و دستش رو دور شونه های زینب  حلقه  کرد

_ وقتی پیشمی  فکر همه چی ازم  دور میشه  ازاد میشم زینب  اروم میگیرم  دلم میخواد  همش همینجوری زل  بزنم  بهت  فقط نگات  کنم     علیرضا  که  شروع  میکرد  به ابراز احساسات   زبون  زینب  قفل  میشد  علیرضا  دستای زینب رو با  محبت  تو دستش گرفت  و گفت

_ فک میکنی این  چیزی که ما حس میکنیم  همون عشقه؟؟؟ یعنی لذتبخش تر از اینم  میشه؟؟؟  زینب لبخندش پر رنگ تر  شد

_ نمیدونم  ..

           *****************

مهران  گلوش حسابی ورم کرده  بود درد    قلب شکستش از درد  گلوش خیلی بیشتر  بود همه  وجودش میسوخت  عرق سردی روی تنش نشسته بود  شب خیلی سختی رو  پشت  سر  گذاشته  بود و  و  اب  دهانش رو  به  سختی فرو  داد  به  ساعت  نگاه  کرد ساعت  هشت و نیم  بود  و او هنوز در  خانه بود  اصلا  توان  بلند  شدن  و  رفتن  سر کار  رو نداشت  که موبایلش زنگ خورد  با  صدای متورمش گفت :

_ الو          صدای علیرضا  توی گوشش پیچید

_ سلام  پسر چه  صدااایی  سرما  خوردی؟؟؟

_ اره 

_ دیروز که  خوب بودی یهو  چی شد

_ دیروز بعد از عملیات  که اومدم  خونه  افتادم  ...      بعد  دو تا  تک  سرفه  درد ناک کرد  نفسش سوار  سینش شد  علیرضا  متوجه  شد که  اصلا  نمیتونه  حرف بزنه

_ میخوای بیام ببرمت  دکتر   مهران  در  حالیکه  به  پشت  دراز کشیده  بود  و به  سقف اتاق چشم  دوخته  بود  گفت

_ نه ...خوب  میشم  زود ...  علیرضا  نفس عمیقی کشید  وگفت

_ باشه  پس من  برات  مرخصی رد  میکنم 

_ ممنون 

_ خدا  حافظ

_ خدا  حافظ

 

علیرضا  گوشی رو که  قطع  کرد  دلش گرفت  دلش برای  روزای شاد  و  پر از خنده  مهران  تنگ شده بود  از وقتی این  محبت  به جونش افتاده بود  شور و نشاطش کلا  پریده  بود  علیرضا  لبش رو گاز گرفت  از جاش بلند  شد  و برای خودش و مهران  مرخی رد  کرد  و راه  خانه  رویا  رو در پیش گرفت


ادامه  دارد.......مرتبط با : رمان جادوی عشق
نویسنده : زهرا
تاریخ : 1393/03/7
زمان : 02:42 بعد از ظهر
:: برگهای برنده تان را نسوزانید
:: دهه فجر مبارک
:: چرا دلشون میخواد فتنه زنده بمونه؟؟
:: چرا رفراندوم؟؟؟!!!!!
:: هفته وحدت
:: 9 دی در رفسنجان چه گذشت ؟؟
:: چرا محافظه کاری ....؟؟
:: نمیخوایم فکرررر کنیم ؟؟؟
:: گاهی خیلی زود دیر میشود
:: مقاومت تحریمها را شکست
:: چاهی که زمان احمدی نژاد کندن هنوز سرش بازه
:: یک هشدار بزرگ
:: لقمان جان کجایی جات خالیه
:: درباره رمان جادوی عشق
:: رمان جادوی عشق ( قسمت اخر)(1)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت اخر)(2)
:: وبگردی( پست ثابت)
:: قبلش چی میگفتن حالا چی میگن!!!!
:: دولت راستگویان ایا پاسخگو هست؟؟؟
:: ازادی یواشکی یا طغیان در برابر خدا
:: رمان جادوی عشق ( قسمت سی و دوم )
:: رمان جادوی عشق ( قسمت سی و یک)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت سی ام)
:: وبگردی( پست ثابت)
:: سلام صداو سیما
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست ونهم)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست وهشتم )
:: در سر اقای هاشمی چه میگذرد؟؟؟
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست وششم)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست و پنجم)قالب وبلاگ

قالب میهن بلاگ

بازی آنلاین

آپلود سنتر

آپلود عکس