تبلیغات
با من حرف بزن - قبلش چی میگفتن حالا چی میگن!!!!

ما همچنان ایستاده ایم

قبلش چی میگفتن حالا چی میگن!!!!
نظرات () |

قبل  انتخابات  میگفتن  مشکل  مردم اقتصاده ....  مشکل  تورمه  ...مشکل  خام  فروشیه!!!! ....مشکل  تعطیل  شدن  بخش تولیده!!!! مشکل  قاچاق  کالاست  

 الان  مشکل  نداشتن  فیس بوکه !!!! مشکل  اینه  زنها نمیتونن  خواننده  شن!!!! مشکل اینه که  ماهواره ازاد نیست!!!!!!! مشکل  اینه که  فتنه گرا  باید بیان سر کار!!!!!!!!!  مشکل اینه که  فیلمای مشکلدار باید تایید شن  !!!!
 گور بابای مشکلات  واقعی مردم  بذار مردم رو سرگرم  فساد کنیم  تا  نفهممن  ما  هییییچ کاری ازمون نمیاااد !!!!!

میدونید تو  شبکه های اجتماعی چه خبره؟؟؟؟ با  شما هستم  بچه  مذهبی هاااا  خوابیدین  مثل  همیشه  الان  چند  جور ادم   راهزن  اعتقادات  جوونها  شده  یکی ادمایی ملی گرا  که  ژست  وطن پرستی میگیرن  و مدام  از ظلم عرب  به  عجم میگن  و اینکه  اسلام  دین  عربهاست!!!!!!!

یه  عده  ادم  مذهبی نما  هستند از پیامبر  و  ائمه میگن  اما معتقد به  سکولاریسمن  البته به  وضوح نمیگن هاا  اما  دین  رو یه  موجود  بی مصرف  ارائه میدن  که دشمنانش همون عمر ابوبکر بودن و دیگر هیچ!!!!! علنا  به این  دوشخص توهین  میکنن  و زمینه  تفرقه  شیعه و سنی رو مهیا  میکنن

یه عده هم  که مدام دارن  با  پخش تصاویر محرک  عشقبازی  دختر و پسر و حرفای تحریک امیز  زمینه  دوست شدن  و  راوابط دیگر رو فراهم میکنن 
و عده  دیگه  لیبرال  هستند و مدام  شبهات  جدید  رو در  قالب  سئوال  مطرح میکنند و  ذهن  دیگران  رو اشفته  میکنن 
مذهبی ها هم  قربونشون برم  یا  یه عکس اقا  میذارن  مینویسم  عشق  من سید علی یا  صلوات  میفرستن  یا  ...... من  کار فکری نمیبینم  کار فرهنگی نمیبینم   کجااااید؟؟؟ 
کجااااایید بی انگیزه های  خواب الود  دین  خدا  تنها  مانده 

رمان ادامه  مطلب 

رویا  مدتها  حرفای علیرضا  رو در ذهنش میچرخاند  و باورهای خودش رو  هم  شخم  میزد بلکه  به  نتیجه  ای برسه   عقلش دیگه  قد نمیداد  با  خودش میگفت  من  شاید تنها  دختری باشم  که  اولا  ازدواج  کردم  بعد  دارم  به  درستی کارم  فک میکنم   فکر اینکه  الان  مهران  تو چه  وضعیتی هست یکمی براش ناراحت  کننده  بود  . حالا  که  داشت  خوب فکر میکرد میدید مهران این  وسط بی گناه  قربانی شده  لباسش رو پوشید  و  عزم  خانه  مهران  رو کرد..

                  ************

یه به  پلاک و نام  مجتمع های مسکونی نگاه  میکرد  و دنبال  واژه  ارکیده  میگشت  مجتمع  مسکونی ارکیده   و قتی پیداش کرد لبخند  زد یک  ساختمان  بزرگ  با  نمای نقره ای  در باز بود  و چند بچه  توی حیاط مجتمع  مشغول بازی بودند  وارد  ساختمان  شد  و  یکراست  به  طبقه  سوم  رفت  توی طبقه دو واحد قرار  داشت  چشمش به  پلاک  301 که  افتاد  لبخند  زد  و  زنگ  در  رو بی معطلی فشار داد  دسته  گل  کوچکی رو که  خریده بود  تو دستش جابجا  کرد  کسی جواب نداد  دوباره  زنگ  زد   بازم  کسی جواب  نداد  ایندفه  دستش رو برای چند  ثانیه  ممتد  روی زنگ  نگه  داشت  که  صدای  افتادن و  شکستن  چیزی باعث شد دستش رو برداره  یک  صدای خشن  فریاد  زد

_ کیه؟؟؟ مگه  سر اوردی؟؟؟            رویا  لبخند  زد و یک  تک  زنگ دیگه  از لج مهران  زد  مهران  عصبی در رو  باز کرد  و خواست  با عصبانیت  چیزی بگه  اما  با  دیدن  رویا  ماتش برد  برای لحظاتی هر دو به  هم  خیره  ماندند  مهران اب  گلویش را  با  درد  فرو  داد  و ارام  زمزمه کرد

_ سلام      رویا  لبخندی زد و گفت

_ سلام  به  روی نشستت    بعد  لخندش گشاد  شد مهران  متوجه  سرو  وضع  نامرتبش شد  چنگی تو موها ش  زد  و گفت 

_ بیا  تو     رویا که از کنارش رد میشد بوی عطر  همیشگیش رو شنید جشماش رو بست  و قلبش به  لرزه  در اومد   باز هاج واج نگاش کرد  قیافه  رویا  اثری از ناراحتی و خشم  نداشت  و مهران  نمیدونست  باید از این  قضیه  خوشحال  باشه  یا  ناراحت    با  صدای گرفتش گفت:

_ بشین  الان  میام       سپس به  سمت  دستشویی رفت  رویا  لبخندی زد  و به  دور و بر نگاهی انداخت  یک خونه  تقریبا  صد و ده متری با  مبلمان  کالباسی رنگ و  پرده های یاسی  فضای خونه  کاملا  روشن  بود  اما  به  ریختگی  دور بر  از شدت  زیبایی اون  حسابی کم  میکرد  هر گوشه  که نگاه  میکردی یا  یه تیکه  لباس گذاشته شده بود  یا  یک لیوان و ظرف  نشسته  اشپزخونه هم اوپن  بود  و  کاملا  معلوم بود که  دست  کمی از اینجا نداره  جانماز مهران  که هنوز وسط اتاق پهن بود و کلی دستمال  استفاده ش ده که معلوم بود  حسابی گریه  کرده  دل  رویا  لرزید  یعنی مهران  شکایتش رو به خدا  کرده  بود؟؟؟   مهران  با لباس عوض شده  و  صورت شسته ش ده  برگشت   رویا  به  زور لبخندی زد و گفت

_ خب  چه خبر؟   مهران  نگاه  دلخوری بهش انداخت  و  ساکت  شد روبروی رویا  روی مبل  ولو  شد و  چنگی تو موهای خیسش زد  و مرتبشون کرد رویا  با لحن  لوسی گفت

_ الان  یعنی با من  قهری؟؟؟    مهران  نگاش کرد و به خودش گفت 

_ تا کی میخوای ریشخند بشی مهران  غیرتت  کو   ابوس پاسخ  داد

_ مو اهل  ای بچه  بازیا  نیستوم    رویا خندید چقدر اهنک خنده هاش برای مهران  دلنشین  بود 

_ تو همیشه  اینقد  شلخته ای؟؟؟

_ نه فقط وقتی یکی نامردیمیکنه   بهم میریزوم           رویا  لبخند  تلخی زد 

_ نیومدم برا  دعوا

_ چه  جالب.... بری چی امدی؟؟             رویا  لبش رو گاز گرفت  و گفت

_ قبول  دارم خیلی اذیتت کردم  اما میخوام از حالا  عاقلانه  تصمیم  بگیریم       مهران  با  تعجب  نگاش کرد

_ چی شد به این  نتیجه  رسیدی؟؟؟

_ همینجوری...چطوره  که  هر دومون  گذشته رو فراموش کنیم  و از اول  تصمیم  بگیریم؟

_ یعنی چی از اول  تصمیم  بگیریم؟؟

_ تصمیم  بگیریم  ادامه بدیم  یا  جدا  شیم  البته من  چون  اذیتت  کردم مهریه نمیخوام ازت  اگه همین  الان  دلت میخواد  جدا  شیم  پاشو بریم  محضر

_ چی چی رو پاشیم  بریم  محضرررر  مگه ما خونواده  ندریم همیطو برا خودت  تصمیم  میگیری

رویا  ابروهاش رو انداخت  بالا  مهران یه بار دیگه  دقیق نگاهش کرد  چقدر دلش براش تنگ شده بود صورتش رو با دست  پوشوند  و بعد از لحظاتی گفت

_ با  این  پسره  ارین  چه  ارتباطی دری توو    رویا  ابروش بالا انداخت  و گفت

_ هیچی فقط قرار بود  نقش ملکه عذاب  جنابالی رو انجام بده    مهران  اخماش رو کشید تو هم و گفت

_ یعنی چی؟؟؟

_ یعنی همش سیا  بازی بود     بعد  خندید  و ادامه داد

_ من ازش خواسته بودم  یکمی توجه  بهم نشون بده  اونروزم  خودم  زنگ زدم  ازش خواستم بیاد  تا  لج تو رو در بیارم  مهران لبش رو گاز گرفت  و عصبانی گفت

_ رویا خیلیییی ....بقیه حرفش رو خورد     بعد به  سرفه  افتاد  سرفه های بلند و گشداار رویا  یه لیوان  اب براش ریخت و نشست  کنارش و گفت

_بیا  بخور    مهران  دستش رو جلوی دهانش گرفته بود و همه  صورتش سرخ  بود  سعی میکرد  وسط سرفه هاش نفسی بگیره  درد زیادی داشت  اب  رو  از دست  رویا  گرفت  و کم کم  نوشید سعی کرد نفسهاش رو اروم کنه  سرفش کم کم بند اومد  سرش رو  به  پشتی مبل  تکیه داد و چشماش رو بست  رویا  به  صورت مهران  خیره  شد ریشی که تازه  در اومده بود چهرش رو معصومتر کرده بود با خودش گفت  خداییش خوشتیپه هاا به فکر خودش لبخند  زد  و  قطره  اشک کوچیک رو که از گوشیه  چشمای بسته  مهران  روی صورتش لغزید  قلبش رو فشار داد اروم زمزمه کرد

_ مهران؟؟؟ داری گریه  میکنی؟؟ مهران  اشکش رو پاک کرد  و  به  چشمای عسلی و غمگین  رویا  خیره  شد چشمای مهران  سرخ بود و پر از غم یک لبخند  غمگینتر تحویلش داد  و سعی کرد  بغضش رو قورت  بده   ذویا درحالیکه  زل  زده بود تو چشای مهران گفت

_ منو ببخش ..        مهران لبش رو گاز گرفت  و نگاهش رو از چشمای رویا  گرفت  به  جلو خم  شد ارنجهاش رو  رو  زانوهاش گذاشت  و  چنگ زد  تو موهاش و به همون حالت  موند    رویا  نفس عمیقی کشید و گفت

_ اگه  میخوای جدا  شی من حرفی ندارم  گفتم که  مهریه رو هم میبخشم بعد خواست از رو مبل  بلند شه که مهران  دستش رو گرفت  و بار دیگه نشوندش همونجارویا  یه بار دیگه  چشم  به  چشم نگاهش کرد  نگاه هر دو  جدی و سخت بود  مهران  پرسید

_ به روح مادرت  قسم بخور  من تنها مرد  زندگیتم     رویا  باناباوری خیره مونده بود  تو چشاس سرخش مهران  یه بار دیگه  تاکید کرد

_ قسم بخور رویا   قسم بخور  جز من  هیچ مردی رو تو زندگیت  راه نمیدی حداقل  تا  وقتی که  زن و شوهریم     رویا  لبش رو گاز گرفت  و بغض کرد

_ بهت  حق  میدم  بهم  شک داشته باشی ...خودم  باعث شدم ....مهران  دست  رویا  رو  فشار داد و تاکید کرد

_ رویا  قسم بخور    رویا  اشک تو چشاش جمع  شد و گفت

_ قلب  من خیلی وقته  یخ  زده مهران  نه تنها  هیچ مرد دیگه ای بلکه حتی تو هم  تو قلبم نیستی  قسم میخورم به روح مادرم  از هر چی مرده متنفرم  بعد  بغضش ترکید  و زد  زیر گریه  یه بار دیگه  خواست  بره  دوباره مهران  دستش رو کشید و نذاشت

_ مهران  ولم کن  بذار برم....ما تمومش میکنیم ...دیگه نه من اذیتت میکنم  نه تو            مهران  دستش رو کشید  و رویا  پرت  شد  در اغوشش و مهران محکم  اونو بغل  کرد  رویا  تقلا  میکرد  بیاد بیرون  و  میگفت

_ ولم کن مهران  بذار برم       مهران تو گوشش زمزمه کرد

_ باشه میری  عجله نکن  باشه؟؟      بعد  با دستاش سر رویا رو نوازش کرد

_ قبلش بمون بگوم چقد دلتگت بودوم ...چقد ارزو دیدنت تو دلو بودرویا بی حرکت شده بود وبه نجواهی او گوش میداد

_چقد دوستت داروم ... رویا به وضوح صدای تپش قلب مهران رو میشنید

_کجا موخوای بری وقتی مو ایجوری عاشتوم کمی از او فاصله گرفت و تو چشاش خیره شد صورت رویا به وضوح سرخ شده بود

_ رویا ؟؟   رویا  اب  دهانش رو فرو  داد و مسحور شده  گفت

_ بله 

_ بیا  مدت  به خودمان  فرصت  بدیم  مشه  دگه از طلاق  حرف  نزنی؟؟     رویا  بدون فکر گفت

_ باشه                 مهران لبخند گرمی زد  و  وقتی حس کرد رویا  دیگه  مقاومت نمیکنه  بوسه ای نرم  بر پیشانی او نشاند

                                        ***************

زینب به  ساعت اتاقش خیره شده بود  و بارها  مادرش صداش کرده بود  بیاد  شامش رو بخوره  اما  زینب  از گلوش پایین  نمیرفت  قرار بود علیرضا  اونشب بیاد خونشون اما هنوز نیومده بود  موبایلشم  در دسترس نبود  خیلی نگران  بود  دوباره  شماره  علیرضا  رو گرفت اینبار بوق خورد  بارقه امید قلب زینب رو  روشن کرد و لبخند  گرمی بر لبانش نشاند  بعد از چند بوق  علیرضا  پاسخ  داد

_ جااانم  خانومم  عشششقم؟؟    زینب  شاکی گفت

_ سلاام  جناب علیرضا    علیرضا  لبخند  زد و گفت

_ علیک  سلااام  سلطان  قلبم     زینب  لباش رو جمع  کرد  و  نگاش رو  به  سقف دوخت  قلبش از خوشحالی  به لرزه در میومد  علیرضا  اینجوری باهاش حرف میزد با خنده گفت

_ زبون میریزی  دعوات  نکنم؟؟؟   علیرضا  با خنده گفت

_ از کجا  فهمیدی؟؟؟   زینب  زد  زیر  خنده     علیرضا مکثی کرد

_ اخ قربون اون خنده هات برم  نزدیک خونم  بهت میگم چی شده  دیر اومدم   

_ یعنی  اونقد نزدیک  هستی  که بیام  استقبالت  ؟؟

_ یعنی  دقیقا  پشت  در خونتونم   فقط کافیه  بیای  دم در     زینب خندید و گفت

_ خیلی لوسی علییی چرا  زودتر  نگفتی ؟؟؟

_ اگه میدونستی صدات  از پشت گوشی چقد قشنگ میشه  بهم حق  میدادی       زینب  جانش پر از عشق  شد  و  صورتش داغ شده بود  با  صدایی که  به  وضوح میلرزید  گفت

_ اومدم ... بعد  قطع  کرد  و چادرش و  سر کرد  تا بره  دم  در       یک صدا  از پشت  علیرضا  رو  صدا  زد

_ جناب  سروااان  ؟؟ علیرضا  به  سمت  صدا  برگشت  چهره  مردی در تاریکی  نمایان  شد در  یک  لحظه  متوجه  شد ارشامه  ارشام  در یک  لحظه  خودش رو  به  علیرضا  رسوند و تا  قبل زا اینکه  عکس العملی نشون بده  چاقوش رو  در  شکم  علیرضا  فرو کرد  در همون  لحظه  زینب  با  شوق  در رو باز کرد و اومد بیرون  و با  خنده گفت :

_ سلاااا     با دیدن  اراشام  و  ضربات  پیاپی چاقوی او که در پهلو و شکم علیرضا  فرود میامد  خشکش زد  و  به ناگاه  حیرت  زده  جیغ  زد

_ ولشششش کن      ..علیرضاااااااا ....ولش کن  .... بیرون  پرید  به  سمت  علیرضا     ارشام  علیرضا  رو رها  کرد  و  بلند  فریاد  زد

_ خواستم بدونی عاقبت  پلیس مزاحم  چیه     بعد  به  سمت  موتوری دوید  و  سوار  شد و رفت  زینب  به  بالین  علیرضا  اومد  علیرضا  بدنش بی حس روی زمین  افتاده بود و خون از چندین ناحیه  بدنش بیرون  میزد 

_ واااای خداااااااااااااااا علیییییییییییی    علییییییییییییی   دستاش رو جلوی دهنش گرفت  و به  طرف  در  پرید 

_ باباااااااااا ...باباااااااااااااا بیا  علی رو  کشتنمرتبط با : رمان جادوی عشق
نویسنده : زهرا
تاریخ : 1393/03/29
زمان : 10:06 قبل از ظهر
:: برگهای برنده تان را نسوزانید
:: دهه فجر مبارک
:: چرا دلشون میخواد فتنه زنده بمونه؟؟
:: چرا رفراندوم؟؟؟!!!!!
:: هفته وحدت
:: 9 دی در رفسنجان چه گذشت ؟؟
:: چرا محافظه کاری ....؟؟
:: نمیخوایم فکرررر کنیم ؟؟؟
:: گاهی خیلی زود دیر میشود
:: مقاومت تحریمها را شکست
:: چاهی که زمان احمدی نژاد کندن هنوز سرش بازه
:: یک هشدار بزرگ
:: لقمان جان کجایی جات خالیه
:: درباره رمان جادوی عشق
:: رمان جادوی عشق ( قسمت اخر)(1)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت اخر)(2)
:: وبگردی( پست ثابت)
:: قبلش چی میگفتن حالا چی میگن!!!!
:: دولت راستگویان ایا پاسخگو هست؟؟؟
:: ازادی یواشکی یا طغیان در برابر خدا
:: رمان جادوی عشق ( قسمت سی و دوم )
:: رمان جادوی عشق ( قسمت سی و یک)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت سی ام)
:: وبگردی( پست ثابت)
:: سلام صداو سیما
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست ونهم)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست وهشتم )
:: در سر اقای هاشمی چه میگذرد؟؟؟
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست وششم)
:: رمان جادوی عشق ( قسمت بیست و پنجم)قالب وبلاگ

قالب میهن بلاگ

بازی آنلاین

آپلود سنتر

آپلود عکس